» نظری بر کتاب بازمانده روز ایشی گورو :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦
» نظری بر رمان " شطرنج با ماشین قیامت" :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩٦
» نگاهی به کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب مرگ تاد می ترجمه آقای رضا علیزاده :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب جنگل نروژی نوشته هاروکی موراکامی :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب جهان عقلانی پل دیویس :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب برفک اثر دان دلیلو :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب گفتار در بندگی خود خواسته :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب جز از کل استیو بولتز :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥
» نگاهی به رمان تسلی ناپذیر شاهکار کازانو ایشی گورو :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٥
» نظری بر کتاب "کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم" اسلاونکا د :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٥
» نظری بر رمان دختری در قطار نوشته خانم پائولا هاوکینز :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥
» نظری بر رمان IQ84 کاری از موراکامی :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
» نظری بر فیلم مالیخوالیا شاهکار لارس ون تریر :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» همای مرگ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» صلیب مادر :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» پرونده فیلم- اراذل بی آبرو :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» صحبتی با دوستان :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» شعر واره :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» دیوار :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» نظری بر فیلم سنگسار ثریا :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» سراب :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» دو شعر - شب شکار و پیانو (ویرایش جدید ) :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» حجله تنهایی :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» باد خواهرم بود :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» مرگ شعر :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» مشتری برای مردی ام - دل نوشته :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» قیچی های گیج :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» نقدی بر رمان کافکا در ساحل نوشته ی هاروکی موراکامی :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» چند احساس کوچک :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بذرهای کاغذی :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پیانو :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» نقدی بر دیدگاه های فکری کریشنا مورتی :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» مرثیه دلتنگی :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧