مرگ شعر
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸  

خواستم از شعر بگویم

دکمه هایم باز شد

عریانی ام از من عکس گرفت

و با روبانی سیاه بر دوش

روی تاقچه نشاند

خیال

مرا 

خوب اندازه نگرفته بود

درد اینچنینی را

لباسی برازنده اش نیست

گورهایی

که برای حفاظ

از نورهای کوچک کنده اند

شعرهایم را

چال می کنند


کلمات کلیدی: