مشتری برای مردی ام - دل نوشته
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸  

ادامه این دل نوشته را با کلیک کردن ادامه مطلب بخوانید .

 

همیشه برای مردی ام مشتری هست

در قامت یک خواب

یک سکوت

با کت و شلوار رویا

رگ خیابان ها

که عاشق تپش گام های منند

پشت در این خانه پیچ خورده اند

و از حنجره ام

که روزی در کوچه های شهر می وزید

بازدم شبنم روی شیشه مانده است

 


کلمات کلیدی: