قیچی های گیج
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸  

                                قیچی های گیج

یک فریاد یک ستاره می شود

یک ستاره گاه یک شهاب

در ریسمان پیچ در پیچ

                              زمین و آسمان

صداها می درخشند

و شب با قیچی هایش

گیج می برد .....

------------------------------

اما سکوت امنیت است

و موج شب را

از دیوارها و خانه های شهر

عبور می دهد

و برق چشمان ما را خاموش می کند

 


کلمات کلیدی: